Printed nicely and with love - fine matte paper. Shipped from Poland.
Any picture from this current website, as well as my Instagram page or Facebooku Page, is eligible.
Imprimé avec amour - papier mat fin. Expédié de Pologne. Toutes les images de ce site Web actuel, ainsi que ma page Instagram ou ma page Facebooku, sont éligibles.
Wydrukowano ładnie i z miłością - drobny papier matowy.
Wysłane z Polski. Dowolne zdjęcie z tej bieżącej strony internetowej, a także moja strona Instagram lub Strona na Facebooku kwalifikuje się.

Prix à négocier - Price to negociate - cena do negocjacji

Using Format